Hvað getur félagið gert fyrir þig?

Endilega deildu okkur

Til Félags lesblindra á Íslandi leita margir lesblindir og aðstandendur þeirra eftir stuðningi og fræðslu. Félagið veitir þessa þjónustu til einstaklinga endurgjaldslaust. Í þessu felst leiðbeining um rétt lesblindra til aðstoðar og hvar nálgast megi slíka þjónustu, þar sem oft er tregt um upplýsingar varðandi slíkt í opinbera kerfinu. Einnig sinnir félagið margvíslegri hagsmunagæslu í tengslum við skólastarf.

Hér á eftir er fjallað nánar um nokkur þeirra fjölmörgu úrræða sem félagið býður upp á. Í fyrsta lagi starf í skólum; Í öðru lagi ýmis ráðgjöf til einstaklingum og vinnustaða; og í þriðja lagi ýmis námskeið sem félagið heldur reglulega.

Skólaheimsóknir

FLÍ hefur undafarin ár farið í ótal skóla með það markmið að kynna lesblindu sem og að kynna starfsemi félagsins. Síðastliðin ár hefur félagið heimsótt unglingadeildir grunnskóla þar sem rætt er við alla nemendur ekki aðeins þá lesblindu um lesblindu, einkenni, áskoranir og styrkleika lesblindra. Þá er farið yfir hvaða úrræði hafa nýst vel til að takast á við áskoranir sem fylgja lesblindu. Einnig hafa kennarar skólanna haldið sérstök erindi og oft eru haldnir sérstakir foreldrafundir. Hafir þú áhuga á heimsókn í þinn skóla endilega vertu í sambandi við félagið.

Ráðgjöf um aðlögun í vinnuumhverfinu

Einkenni lesblindu eru mismunandi eftir störfum og eðli verkefna og engir tveir lesblindir starfsmenn hafa nákvæmlega sömu einkenni eða þurfa sömu aðlögun. Það sem einum virkar, virkar öðrum ekki. Oft geta smávægilegar breytingar á vinnustað gert það að lesblindum nýtist hæfileikar sínir vinnustaðnum til góða. Félagið býður upp á fjölbreytta ráðgjöf fyrir einstaklinga og vinnustaði varðandi hvers konar aðferðir og tækni sem nýtast starfsmanninum og kynna úrræði sem henta viðkomandi einstaklingi.

Einstaklingsráðgjöf

Félagið býður upp á einstaklingsráðgjöf á skrifstofutíma þar sem aðilar geta komið og fengið sértæka ráðgjöf varðandi sín einkenni og úrræði. Félagsmönnum býðst að panta tíma þar sem starfsmaður félagsins greinir viðkomandi og kemur með tillögur til úrlausna. Þá aðstoðar hann félagsmenn við að nálgast hugbúnað og setja hann upp á síma, spjaldtölvum og tölvum.

Ýmis námskeið á vegum FLÍ

Félag lesblindra heldur ýmis námskeið tengd lesblindu. Innheimt er hóflegt námskeiðsgjald fyrir þau námskeið sem eru haldin úti í bæ. Einnig er bent á að félagsmenn geta pantað tíma á skrifstofu félagsins og fengið einstaklingsmiðaða ráðgjöf eða aðstoð þeim að kostnaðarlausu.

Námskeiðið „Færni“

Námskeiðið „Færni“ hefur verið í boði frá árinu 2008 og verið kennt um allt land. Það miðar að því að kynningu og leiðsögn á þau rafrænu verkfæri sem nýtast lesblindum og öðrum sem hafa áhuga á að auka færni sína með notkun slíkra verkfæra til að auðvelda lestur og skrift. Námskeiðið þykir sérlega hagnýtt og nýtist jafnt í námi, starfi sem og heima við. Þátttakendur kynnast þeim rafrænu verkfærum sem í boði eru og öðlast öryggi og færni í notkun hugbúnaðar og tækja. Það hentar vel þeim sem hafa einhverja tölvuþekkingu, sem þó er ekki skilyrði.

Í boði eru tvær útfærslur af þessu námskeiði. Annars vegar fimmtán tíma námskeið á þrem dögum og hins vegar örnámskeið sem tekur eina kvöldstund. Lengra námskeiðið er boðið í gegnum endurmenntunarstöðvar víðs vegar um land, en styttra námskeiðið hefur verið ýmist haldið í skólum, vinnustöðum eða á vegum félagsins.

Námskeið fyrir ungmenni og foreldra þeirra: Lesblinda, nám og námstækni

Þetta námsskeið er fyrir lesblind ungmenni á aldrinum 10-15 ára og foreldra þeirra. Fjallað er um einkenni lesblindu, styrkleika lesblindra, leiðir til að byggja upp sjálfstraust, tækni, hugbúnað og námstækni sem nýtist lesblindum. Þá er fjallað um hvernig foreldrar geta best hjálpað heima fyrir.

Námskeið fyrir ungmenni og foreldra þeirra: Snjalltækjanámskeið 

Á þessu námskeiði fyrir ungmenni og foreldra, er farið sérstaklega yfir notkun á snjalltækja og hugbúnaðar sem getur nýst lesblindum ungmennum. Oft strandar notkun á þessum hjálpartækjum á því að lesblind ungmenni eru feimin við að nýta þau eða að foreldrar hafa ekki næga kunnáttu til að styðja og hvetja börnin í að nýta þessi tæki.

Ýmis örnámskeið

Félagið hefur einnig boðið upp á styttri sérhæfðari námskeið eins og:

  • Hvernig nýta má símann sem hjálpartæki (2 klst)
  • Algeng hjálpartæki fyrir lesblinda (2 klst)
  • Einkenni lesblindu (2 klst)
  • Námskeið fyrir kennara um hjálpartæki (1 1/2 klst)